โครงการ 3 ปี 3 ค่าย สาขาวิชาเอก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรม Classic Kameo Rayong