นศ. MAP รุ่นที่ 10  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ) จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556