งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา MRE #10 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ห้องเบต้า โรงแรม Pullman ซอยรางน้ำ