นักศึกษา MRE รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม และเมืองรอทเทอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่าง 18 - 25 กันยายน 2556 โดยมี รศ. เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ และผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นผู้ดูแลการไปศึกษาดูงานครั้งนี้