2015 ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ไทย
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร