การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง