การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง