การนำเสนอผลงานการวิจัย หัวข้อ "Shock or Shift ทัศนคติที่เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนใจแค่ชั่วคราว" วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์