โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง รฟม.กับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน และ ผังเมืองใหม่ 2556

กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556

ห้อง 301 ชั้น 3 คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์


09.00 - 11.00 น.  รฟม.กับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน

โดย ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการกองวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


11.00 - 12.30 น.  ผังเมืองใหม่ 2556 กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดย คุณวสันต์ คงจันทร์    กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด