เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงแรม โนโวเทล เพลินจิต

 

โครงการ  RE จัดงาน Open House MRE #13